spacer spacer
OM-App for iPhone
icon_play New CD: Garden of Love
'Wake me up' by Madhukar
Tystnadens yoga
Tystnadens yoga är kunskapsbaserad (epistemologi) och är till sitt innehåll knutet till icke-dualismens filosofi. Tankeläran icke-dualism (eller advaita) har kopplats samman med monism. Yoga of Silence (tystnadens yoga) har grundats och etablerats av advaita-mästaren Madhukar.
 
Läs mer...
 
Advaita
Advaita betyder Icke-två = Ickedualitet, Vedanta: Slutet på vetande. Fritt översatt betyder detta att allt vetande upphör i upplevelsen av Ickedualiteten av tankesinnet och materia.
Läs mer...
 
Lycka, med eller utan Guru?
Besökare: Vad är det som hindrar mig från att vara lycklig? Behöver jag någon som överför sanningen till mig så att jag kan förverkliga den, eller sker det inuti mig? Behöver jag en sådan Guru, eller?
Läs mer...
 
Satsang
I indisk filosofi och i de andliga läror som härstammar från den, så är Satsang en samling av människor som strävar efter den högsta insikten genom att lyssna, tala om, tänka på och fördjupa sig i läran tillsammans.

Speciellt i Advaita Vedanta anses det vara nödvändigt att lyssna till och begrunda den läran som syftas till som sanning.
Läs mer...