spacer spacer
OM-App for iPhone
icon_play New CD: Garden of Love
'Wake me up' by Madhukar
Advaita
Advaita betyder Icke-två = Ickedualitet, Vedanta: Slutet på vetande. Fritt översatt betyder detta att allt vetande upphör i upplevelsen av Ickedualiteten av tankesinnet och materia.

Advaita är en filosofisk riktning från Indien som indikerar den odelbara Enheten. Där det annorstädes görs skillnad mellan skapelsen, skaparen och varelser, finns i Advaita endast det Enda som manifesterar sig i en oändlighet av olika forme. Således är slutligen perception, i vilken form som helst, den som upplever och det upplevda objektet är en odelbar helhet till sin essens.

Berömda representanter är Shankara och i senare tid, Sri Ramana Maharshi, Papaji och Madhukar.

[tillbaka...]