spacer spacer
OM-App for iPhone
icon_play New CD: Garden of Love
'Wake me up' by Madhukar
Lycka, med eller utan Guru?
Besökare: Vad är det som hindrar mig från att vara lycklig? Behöver jag någon som överför sanningen till mig så att jag kan förverkliga den, eller sker det inuti mig? Behöver jag en sådan Guru, eller?

Madhukar: Helt säkert är en sådan Guru inte till någon nytta. Men en verklig Guru kan vara mycket, mycket bra. Men en Guru är inget som man behöver. Det finns två betydelser av ordet Guru. En är Guri, sanskrit-termen för koncentration. Genom att koncentrera sig på Mästarens klarhet, hans formlösa kärlek, som är bortom vår föreställningsförmåga, så försvinner allting som du hitintills trott på. Det vill säga personen, som är identifierad med tankarna och kroppen. Din kropp fortsätter att existera - åtminstone i några årtionden - och även dina mentala förmågor, men denna envisa identifikationen upphör. Den andra betydelsen av ordet Guru: den som driver ut mörker. Den som driver ut okunnighet.

Så Gurun är inte någon som ger dig något nytt, för du är redan Det. Om något, så driver han ut felaktiga föreställningar och okunskap. Det här besvarar den andra delen av din fråga.

Som svar till den första delen: du kan upptäcka själv vad det är som hindrar dig från att vara lycklig. Observera bara dina tankar från det att du vaknade upp i morse tills nu, det är det som hindrar dig från att vara lycklig.

[tillbaka...]