spacer spacer
OM-App for iPhone
icon_play New CD: Garden of Love
'Wake me up' by Madhukar
Satsang
I indisk filosofi och i de andliga läror som härstammar från den, så är Satsang en samling av människor som strävar efter den högsta insikten genom att lyssna, tala om, tänka på och fördjupa sig i läran tillsammans.

Speciellt i Advaita Vedanta anses det vara nödvändigt att lyssna till och begrunda den läran som syftas till som sanning.

Framför allt, Satsang betecknar mötet med en andlig lärare (Guru, Mästare) som anses var upplyst eller uppvaknad.

Nuförtiden finns i väst ett stort antal lärare som delvis kombinerar traditionella läror från öst med moderna psykologiska metoder.

Generellt i Satsang så ställer eleverna frågor som besvaras av läraren. Utöver det kan Satsangen också innehålla inslag av korta föredrag av Mästaren, gemensam meditation, recitationer och liknande.

Snarare än att överföra en lära (i detta avseende kan termen "lärare" missförstås), så är syftet med Satsang att eleverna, genom den direkta upplevelsen av lärarens närvaro, i ett slags resonans-fenomen, upplever sin ursprungliga natur själva.

Samvaron med andra sökare är menad att ha en extra stödjande verkan.


[Källa: Wikipedia] 

[tillbaka...]