spacer spacer
OM-App for iPhone
icon_play New CD: Garden of Love
'Wake me up' by Madhukar
Tystnadens yoga
Tystnadens yoga är kunskapsbaserad (epistemologi) och är till sitt innehåll knutet till icke-dualismens filosofi. Tankeläran icke-dualism (eller advaita) har kopplats samman med monism. Yoga of Silence (tystnadens yoga) har grundats och etablerats av advaita-mästaren Madhukar.
 

I Tystnadens Yoga utövas inga fysiska eller mentala övningar.

Den västliga grenen av jnana yoga (kunskapens yoga) fokuserar på direkt självförverkligande. I traditionella filosofiska termer talar man om självmedvetenhet eller uppmärksamhet på självet. I de yogiska traditionerna utgör tystnaden tillvarons tidslösa grund, i vilket allt uppstår och försvinner.

Själva kärnan i Tystnadens Yoga är att fokusera på denna tystnad i avsikt att bli ett med den. Detta innebär att bli mer tyst inuti.

I detta sammanhang är inte upplevelsen av Tystnad menad att förstås som ett temporärt meditativt tillstånd av självförsjunkenhet, utan snarare är meningen att sammansmälta med gränslöst medvetande. Den resulterande självuppfattningen säges vara fundamentet för mer klarhet och att glädjas i livet.

"Tystnad är den mäktigaste kraften i universum. Genom tystnaden kan vi ge upp betydelsen av den egna personen och igenkänna vår frihet."

(Madhukar, Weimarer Visionen 10/2009) [1].

Tystnadens yoga sker antingen i form av ett offentligt möte, eller under en retreat som varar i flera dagar.


Källor

*Wikipedia

* Weimarer Visionen, Festspiele des Denkens 2009

* Madhukar on youtube "Yoga of Silence with French translation" Paris, May 10, 2010

* Madhukar förklarar Tystnadens Yoga Leimen, 9 maj 2009

[tillbaka...]