OM-App for iPhone
icon_play New CD: Garden of Love
'Wake me up' by Madhukar
madhukar_04

Advaita - glädjen i att vara ett med sig själv och världen.

Advaita (Sanskrit, ordagrant: "icke två") Kärnan i Advaita är: Du är Det. Ett. Detta Det är naturligt, spontant varande. Det omfattar allt. Den absoluta sanningen är att det gudomliga är redan här. Det är det inre Självet i var och en av oss. Du är redan fri.