OM-App for iPhone
icon_play New CD: Garden of Love
'Wake me up' by Madhukar
meisterlinie_02 Sri Ramana Maharshi

Vaknade upp till det sanna
Självet när han var sjutton år.
Han levde sedan resten av sitt liv
i självförverkligande vid foten av
Arunachala, Indiens heliga berg.
Bland Indiens visa män och
kvinnor är han en av de mest
vördade. Ett oräkneligt antal
andliga sökare har berörts av
honom och hans grundläggande
lära: Vad vi är är gränslöst
medvetande. Vi är hela och totalt
fria.